หลักสูตรการประยุกต์ใช้
Robotics and Automation Systems
สำหรับภาคอุตสาหกรรม
Season 2

จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหรรม (ICTI)

Low Cost Robotics and Automation System for SMEs

Highlight


 เข้มข้นกว่าเดิม
 เจาะลึกเนื้อหาด้าน Automation System & Robotics
 การเลือกใช้ Robotic ในสายการผลิต
 Live Demonstration Automation &  Robotic
 ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ด้าน Automation System & Robotics
 
มีทีมที่ปรึกษาในทุกกลุ่มตลอดหลักสูตรการอบรม


ทำไมต้องมาเรียนหลักสูตร iRobot

  • หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวของประเทศไทย
  • เปิดปีละรุ่นเท่านั้น สมัครด่วน!!

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและทีมที่ปรึกษา

พิเศษ ! มีทีมที่ปรึกษาในทุกกลุ่มตลอดหลักสูตรการอบรม

พิเศษสำหรับผู้เรียนหลักสูตรนี้เท่านั้น

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นด้าน Automation & Robotics 

ติดตามเราได้ที่

แหล่งความรู้ด้านเทคโนโลยีและกิจกรรมโครงการดีๆ จากสถาบัน ICTI