หลักสูตรการประยุกต์ใช้
Automation & Robots
เพื่อปรับปรุงโรงงานไปสู่
Smart Factory ในยุค 4.0
Season 3

เริ่มอบรม 10 มค. 63 ถึง 15 กพ. 63 (60 ชม. เรียนทุก ศุกร์ – เสาร์)
พร้อม open house โรงงาน Automation&Robot ชั้นนำของประเทศ
สถาณที่จัดอบรม : รร.สุขุมวิท S 31 กรุงเทพ
จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหรรม (ICTI)
Low Cost Robotics and Automation System for SMEs

Highlights


 เข้มข้นกว่าเดิม
 เจาะลึกเนื้อหาด้าน Automation System & Robotics
 การเลือกใช้ Robotic ในสายการผลิต
 Live Demonstration Automation &  Robotic
 ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ด้าน Automation System & Robotics
 
มีทีมที่ปรึกษาในทุกกลุ่มตลอดหลักสูตรการอบรม


ทำไมต้องมาเรียนหลักสูตร iRobot
  • หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวของประเทศไทย
  • ท่านจะได้ทำแผน Implementation for Automation & Robots เพื่อใช้ในโรงงานท่าน
  • เปิดปีละรุ่นเท่านั้น สมัครด่วน!!

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและทีมที่ปรึกษา

พิเศษ ! มีทีมที่ปรึกษาในทุกกลุ่มตลอดหลักสูตรการอบรม

พิเศษสำหรับผู้เรียนหลักสูตรนี้เท่านั้น

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นด้าน Automation & Robotics 

ติดตามเราได้ที่

แหล่งความรู้ด้านเทคโนโลยีและกิจกรรมโครงการดีๆ จากสถาบัน ICTI