หลักสูตรการประยุกต์ใช้

Robotics and Automation Systems

สำหรับภาคอุตสาหกรรม / พัฒนาหลักสูตรโดย

สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหรรม (ICTI)

Executive program for Implementing Robotics and Automation System

Low Cost Robotics and Automation System for SMEs

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและทีมที่ปรึกษา

พิเศษ ! ที่ปรึกษาและโค้ชช่วยให้คำปรึกษาตลอดหลักสูตร

Highlight

Implementation Plan and Action Plan ของตนเอง

  • แนวทางการเลือกใช้เทคโนโลยี Low Cost Robotics and Automation System สำหรับ SMEs
  • การประยุกต์ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติที่เหมาะสมกับตนเอง (Implementing Robotics and Automation System for SMEs)
  • การพัฒนาและเชื่อมต่อเครื่องมือการควบคุมกระบวนการผลิตอัตโนามัติที่สามารถ Monitor ได้อย่าง Real Time ตามมาตรฐานสากล
  • กลยุทธ์กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
  • เทคนิคการขอสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนจากภาครัฐ

ติดตามเราได้ที่

แหล่งความรู้ด้านเทคโนโลยีและกิจกรรมโครงการดีๆ จากสถาบัน ICTI