ทำเนียบวิทยากร รุ่น 1

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร

Committee and Secretary NECTE ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ

ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ

รองประธานและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟประเทศไทย (Western Digital) ผู้เชี่ยวชาญการวางกลยุทธ์ด้านบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

คุณศักดิ์ชัย บัวมูล

คุณศักดิ์ชัย บัวมูล

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร CPF ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการผลิต

รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง

รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. (บางมด) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ออกแบบและควบคุมการผลิต

คุณจำรัส สว่างสมุทร

คุณจำรัส สว่างสมุทร

ผู้อำนวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุตสาหกรรม

คุณสุทธิพงษ์ เสนาถี

คุณสุทธิพงษ์ เสนาถี

Technical Support Manager บจก. EDA International ผู้เชี่ยวชาญด้นา System Integration Solution

คุณศิริชัย พนาพงศ์ไพศาล

คุณศิริชัย พนาพงศ์ไพศาล

กรรมการผู้จัดการ บจก. EDA International ผู้เชี่ยวชาญ Industry 4.0 (System Integration and Solution Provider)

ดุณดุสิต ไตรศิริพานิช

ดุณดุสิต ไตรศิริพานิช

ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการลงทุน 2 จาก BOI ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

คุณธนัชชา ชูพนจ์เจริญ

คุณธนัชชา ชูพนจ์เจริญ

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. (บางมด) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนา Robotics

คุณสึหเดช นิคร

คุณสึหเดช นิคร

Senior Technical Support Engineer บจก. EDA International ผู้เชี่ยวชาญระบบ Software