ทำเนียบวิทยากร รุ่น 3

รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง

รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. (บางมด) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ออกแบบ

  .

ดุณดุสิต ไตรศิริพานิช

ดุณดุสิต ไตรศิริพานิช

ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการลงทุน 2 จาก BOI ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

ดร.ชิต เหล่าสัฒนา

ดร.ชิต เหล่าสัฒนา

ผู้ก่อตั้งสถาบันการหุ่นยนต์ภาคสนาม บิดาแห่งวิทยาการหุ่นยนตไทย (ฟีโบ้)

 . .
 . .

คุณอำพร สวัสดิยากร

คุณอำพร สวัสดิยากร

บริษัท ทรูมูฟ จำกัด ผู้เชี่ยวชาณด้านวิศวกรรม (Engineering Expert)

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง

รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMIT)

 .

คุณจำรัส สว่างสมุทร

คุณจำรัส สว่างสมุทร

ผู้อำนวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุตสาหกรรม

ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง

ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกิจการต่างประเทศสถาบันวิทยาการหุ่นต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร

คุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล

คุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล

รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณศิริชัย พนาพงศ์ไพศาล

คุณศิริชัย พนาพงศ์ไพศาล

กรรมการผู้จัดการ บจก. EDA International ผู้เชี่ยวชาญ Industry 4.0 (System Integration and Solution Provider)

คุณ พิสิษฐ พัทธพิชชพงศ์

คุณ พิสิษฐ พัทธพิชชพงศ์

บจก. มิตซูบิชิ อิเล็คทริค แฟคเทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) ผู้เชี่ยวชาณด้าน Smart Factory Platform

คุณขจรศักดิ์ สวัฒน์ธนากร

คุณขจรศักดิ์ สวัฒน์ธนากร

กรรมการรองผู้จัดการ บจก. สยามคอมเพรสเชอร์อุตสาหกรรม จำกัด

คุณสุทธิพงษ์ เสนาถี

คุณสุทธิพงษ์ เสนาถี

Technical Support Manager บจก. EDA International ผู้เชี่ยวชาญด้นา System Integration Solution