เกี่ยวกับเรา

Executive program for Implementing Robotics and Automation System

หลักสูตร iRobot เป็นหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการพัฒนาเชื่อมต่อเครื่องมือและการประยุกต์ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติในการควบคุมกระบวนการผลิตได้อย่าง Real Time ตามมาตรฐานสากล โดยเน้น Low Cost Robotics and Automation System สำหรับ SME