ติดต่อเรา I สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหรรม

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
The Federation of Thai Industries
โซน ซี ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
——————————————————————-
โทร 0-2345-1053, 02-345-1063
มือถือ 061-341-4789
โทรสาร. 0-2345-1073
——————————————————————-
อีเมล์ : icti.connect@gmail.com