ติดต่อเรา I สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหรรม

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
The Federation of Thai Industries
ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
(มทรก.) เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
——————————————————————-
สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ :
คุณณัฐมาศ 089-796-7763
คุณอรพรรณ 095-553-28326
——————————————————————-
อีเมล์ : icti.connect@gmail.com