ทำเนียบวิทยากร รุ่น 2

รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง

รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. (บางมด) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ออกแบบ

ดุณดุสิต ไตรศิริพานิช

ดุณดุสิต ไตรศิริพานิช

ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการลงทุน 2 จาก BOI ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMIT)

คุณประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์

คุณประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บจก. โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย)

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง

รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMIT)

คุณจำรัส สว่างสมุทร

คุณจำรัส สว่างสมุทร

ผู้อำนวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุตสาหกรรม

คุณศักดิ์ชัย บัวมูล

คุณศักดิ์ชัย บัวมูล

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร CPF ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการผลิต

คุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล

คุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล

รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณศิริชัย พนาพงศ์ไพศาล

คุณศิริชัย พนาพงศ์ไพศาล

กรรมการผู้จัดการ บจก. EDA International ผู้เชี่ยวชาญ Industry 4.0 (System Integration and Solution Provider)

คุณสึหเดช นิคร

คุณสึหเดช นิคร

Senior Technical Support Engineer บจก. EDA International ผู้เชี่ยวชาญระบบ Software

คุณธนัชชา ชูพนจ์เจริญ

คุณธนัชชา ชูพนจ์เจริญ

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. (บางมด) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ Robotics

คุณมงคล ชัยยงศิลป์

คุณมงคล ชัยยงศิลป์

Managing Director บริษัท Glow Power Technology จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา strategic plans and KPIs system organization

คุณณัฏฐ์ธน สาตรจีนพงษ์

คุณณัฏฐ์ธน สาตรจีนพงษ์

General Manager บจก.ไทยเทครอน คอร์เปอร์เรชั่น กรุ้ป ผู้เชี่ยวชาญด้าน Smart Automation และ LEAN Automatio for Smart Factory

คุณธงชัย ศักดิ์โพธา

คุณธงชัย ศักดิ์โพธา

Sale Manager บริษัท EDA International จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ Robotics & Automation Sysrem

คุณสุทธิพงษ์ เสนาถี

คุณสุทธิพงษ์ เสนาถี

Technical Support Manager บจก. EDA International ผู้เชี่ยวชาญด้นา System Integration Solution